INSTYTUT URODY PRESTIŻ

Projektowanie strony www gabinet kosmetyczny
Projekt strony internetowej gabinet kosmetologiczny
KlientInstytut Urody Prestiż
PraceStrona internetowa Redesign
Data realizacji2017
Kategoria,

OPIS PROJEKTU

Ten projekt zakładał redesign istniejącego serwisu liczącego ponad 200 stron. Celem zmiany było podkreślenie wyjątkowości gabinetu jako eleganckiego miejsca, w którym estetyka wykonywanych zabiegów oraz podejście do obsługi klienta jest rzeczą najważniejszą.

Serwis w pierwotnym założeniu miał nie tylko zawierać informacje o oferowanych zabiegach, ale także być źródłem informacji o ich istocie, przebiegu oraz efektach. To założenie zostało podtrzymane. By użytkownikom strony łatwo było dotrzeć do pożądanych informacji, a jednocześnie najistotniejsze z nich były szybko dostępne dla osób mniej wnikliwych, uprościliśmy design. Wprowadziliśmy stałe elementy graficzne spójne dla stron znajdujących się na tym samym poziomie. Dodatkowo, na stronie pojedynczych zabiegów zastosowaliśmy proste elementy graficzne i układ prezentujący treść w sposób czytelny i intuicyjny.